fbpx

Menu Theo Set Cơm Niêu Panda

Thực đơn phục vụ cho đoàn khách, tiện cho việc lựa chọn.

  • Giá: LIÊN HỆ
  • Nếu dùng cơm thường giảm 5k/người.
  • Có thể đổi món trong Sét menu
  • Mỗi món trong set ra 2 phần lớn
  • Gọi 0946.772.002     để đặt bàn

Click vào từng “tag” để xem chi tiết từng set

1. Cá đồng kho tộ (cá basa, cá diêu hồng, cá lóc)
2. Canh chua cá đồng (cá basa, cá diêu hồng, cá lóc)
3. Mực xào hành cần
4. Trứng chiên hành
5. Rau muống xào tỏi
6. Sú chua
7. Cơm Niêu
8. Tráng miệng
9. Trà đá, Khăn lạnh

1. Gà ram sả ớt
2. Canh xà lách xoong nấu thịt bầm
3. Cá diêu hồng chiên mắm tỏi
4. Trứng chiên hành
5. Cải thìa xào tỏi
6. Sú chua
7. Tráng miệng
8. Cơm niêu
9. Trà đá, Khăn lạnh

1. Thịt heo kho trứng
2. Canh chua cá đồng (cá basa, cá diêu hồng, cá lóc)
3. Bò xào rau muống
4. Trứng chiên cà
5. Khổ qua xào trứng
6. Sú chua
7. Cơm niêu
8. Tráng miệng
9. Trà đá, Khăn lạnh

1. Thịt heo kho tộ
2. Canh chua cá đồng (cá basa, cá diêu
hồng, cá lóc)
3. Mực xào chua ngọt
4. Trứng chiên cà
5. Cải thìa xào tỏi
6. Sú chua
7. Cơm niêu
8. Tráng miệng
9. Trà đá, Khăn lạnh

1. Cá biển kho tộ (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu)
2. Canh chua cá kèo lá giang
3. Sườn xào chua ngọt
4. Mắm chưng + đậu rồng
5. Salad dầu giấm
6. Sú chua
7. Cơm niêu
8. Tráng miệng
9. Trà đá, Khăn lạnh

1. Sườn non ram mặn
2. Canh chua cá biển (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu)
3. Bò xào cải thìa
4. Thịt luộc + cà pháo
5. Khổ qua xào trứng
6. Sú chua
7. Cơm niêu
8. Tráng miệng
9. Trà đá, Khăn lạnh

1. Tôm ram mặn
2. Canh gà lá giang
3. Thịt luộc + cà pháo
4. Gà ram sả ớt
5. Rau dền luộc
6. Sú chua
7. Cơm niêu
8. Tráng miệng
9. Trà đá, Khăn lạnh

1. Cá biển kho tộ (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu)
2. Canh cua rau đay
3. Gà kho gừng
4. Hải sản xào chua ngọt
5. Rau muống xào tỏi
6. Sú chua
7. Cơm niêu
8. Tráng miệng
9. Trà đá, Khăn lạnh

1. Cá biển kho tộ (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bóp)
2. Canh chua cá biển (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu)
3. Tôm + ba rọi kho tộ
4. Trứng chiên thịt bầm
5. Rau thập cẩm luộc , kho quẹt
6. Mắm chưng + đậu rồng
7. Salad trộn sốt Mayonnaise
8. Cơm Niêu
9. Tráng miệng
10. Trà đá, Khăn lạnh

1. Cá đồng kho tộ (cá basa, cá diêu hồng, cá kèo, cá lóc, cá lăng)
2. Canh chua cá biển (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu, cá bóp)
3. Gà ram sả ớt
4. Thịt luột + cà pháo
5. Trứng chiên thịt
6. Cải thìa xào
7. Salad trộn sốt Mayonnaise
8. Cơm niêu
9. Tráng miệng
10.Trà đá, Khăn lạnh

1. Tôm + ba rọi ram mặn
2. Canh cải thịt bầm
3. Cá biển chiên mắm tỏi (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu)
4. Mực xào chua ngọt
5. Trứng chiên hào sửa
6. Khổ qua xào trứng
7. Salad trộn sốt Mayonnaise
8. Cơm niêu
9. Tráng miệng
10.Trà đá, Khăn lạnh

1. Cá kho tộ (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu, cá bóp)
2. Canh chua tôm
3. Ba chỉ chiên giòn
4. Mực xào hành cần
5. Mắn chưng + đậu rồng
6. Rau dền luộc
7. Salad trộn sốt Mayonnaise
8. Cơm niêu
9. Tráng miệng
10.Trà đá, Khăn lạnh

1. Cá biển kho tộ (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu, cá bóp)
2. Canh chua sườn non
3. Mực xào chua ngọt
4. Cá biển chiên mắm tỏi (cá đục, cá
nục, cá bạc má, cá bã trầu)
5. Trứng chiên thịt bầm
6. Rau muống xào tỏi
7. Salad trộn sốt Mayonnaise
8. Cơm niêu
9. Tráng miệng
10. Trà đá, Khăn lạnh

1. Cá biển kho tộ (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu, cá bóp)
2. Canh bầu tôm
3. Sườn xào chua ngọt
4. Trứng chiên thịt bầm
5. Thịt heo xào cải
6. Mắm chưng + đậu rồng
7. Salad trộn sốt Mayonnaise
8. Cơm niêu
9. Tráng miệng
10. Trà đá, Khăn lạnh

1. Tôm + ba rọi kho tộ
2. Canh gà lá giang
3. Bò xào cần tỏi
4. Hải sản xào chua ngọt
5. Trứng chiên hào sữa
6. Cá biển chiên mắm tỏi (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu)
7. Salad trộn sốt Mayonnaise
8. Cơm niêu
9. Tráng miệng
10. Trà đá, Khăn lạnh

1. Cá biển kho tộ (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu, cá bóp)
2. Canh cua rau đay
3. Trứng chiên thịt bầm
4. Cá diêu hồng chiên mắm tỏi
5. Cải thìa xào bò
6. Tôm hấp gừng
7. Salad trộn sốt Mayonnaise
8. Cơm Niêu
9. Tráng miệng
10. Trà đá, Khăn lạnh

1. Cá biển kho tộ (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu, cá bóp)
2. Canh chua cá kèo lá giang
3. Ếch xào lăng
4. Hải sản xào chua ngọt
5. Thịt luộc cà pháo
6. Mực trứng chiên mắm
7. Salad trộn sốt Mayonnaise
8. Cơm niêu
9. Tráng miệng
10. Trà đá, Khăn lạnh

1. Tôm ba rọi kho tộ
2. Canh rau ngót nấu thịt bầm
3. Ếch xào lăng
4. Hải sản xào chua ngọt
5. Cá biển chiên mắm tỏi (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu, cá bóp)
6. Tôm nổ muối
7. Salad trộn sốt Mayonnaise
8. Cơm Niêu
9. Tráng miệng
10. Trà đá, Khăn lạnh

1. Tôm + ba rọi kho tộ
2. Canh chua cá biển (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu, cá bóp)
3. Cá biển chiên mắm tỏi (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu, cá thu)
4. Cánh gà chiên mắm
5. Gỏi cá mai (đặc sản Phan Thiết)
6. Rau muống xào tỏi
7. Salad trộn sốt Mayonnaise
8. Cơm Niêu
9. Tráng miệng
10. Trà đá, Khăn lạnh

1. Cá biển kho tộ (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá phèn, cá bóp)
2. Canh cua rau đây
3. Cá biển chiên giòn mắn me (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu, cá thu)
4. Thịt luộc + cà pháo
5. Cá mú hấp HongKong
6. Rau thập cẩm luộc kho quẹt
7. Salad trộn sốt Mayonnaise
8. Cơm niêu
9. Tráng miệng
10. Trà đá, Khăn lạnh

1. Cá biển kho tộ (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu, cá bóp)
2. Canh cải thịt bầm
3. Thịt luộc + cà pháo
4. Mắm chưng + đậu rồng
5. Lẩu thả (đặc sản Phan Thiết)
6. Cải thìa xào tỏi
7. Salad trộn sốt Mayonnaise
8. Cơm niêu
9. Tráng miệng
10. Trà đá, Khăn lạnh

1. Cá đồng kho tộ (cá basa, cá diêu hồng, cá kèo, cá lóc, cá lăng)
2. Canh xà lách xoong nấu tôm
3. Trứng chiên hào sữa
4. Cá biển chiên giòn mắn me (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu, cá thu)
5. Lẩu thả (đặc sản Phan Thiết)
6. Khổ qua xào trứng
7. Salad trộn sốt Mayonnaise
8. Cơm niêu
9. Tráng miệng
10.Trà đá, Khăn lạnh

1. Gà ram sả ớt
2. Canh cua rau đâu
3. Hải sản xào chua ngọt
4. Cá biển chiên giòn mắn me (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu, cá thu)
5. Gỏi cá Mai (đặc sản Phan Thiết)
6. Thịt luộc + cà pháo
7. Rau thập cẩm luộc
8. Cơm Niêu
9. Tráng miệng
10. Trà đá, Khăn lạnh

1. Thịt heo kho trứng
2. Canh cải nấu tôm
3. Trứng chiên hào sữa
4. Hải sản xào chua ngọt
5. Gỏi cá Mai (đặc sản Phan Thiết)
6. Cá Mú hấp
7. Rau thập cẩm chấm kho quẹt
8. Salad trộn sốt Mayonnaise
9. Cơm Niêu
10.Tráng miệng
11.Trà đá, Khăn lạnh

1. Cá biển kho tộ (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu, cá bóp)
2. Canh cua rau đây
3. Thịt luộc + cà pháo
4. Mắm chưng + đậu rồng
5. Gỏi cá Mai (đặc sản Phan Thiết)
6. Cá Chim nướng muối ớt
7. Rau muống xào tỏi
8. Salad trộn sốt Mayonnaise
9. Cơm niêu
10. Tráng miệng
11. Trà đá, Khăn lạnh

1. Cá biển kho tộ (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu, cá bóp)
2. Canh cải thịt bầm
3. Trứng chiên hào sữa
4. Thịt luộc + cà pháo
5. Mắm chưng + đậu rồng
6. Mực trứng hấp gừng
7. Lẩu thả (đặc sản Phan Thiết)
8. Salad trộn sốt Mayonnaise
9. Cơm Niêu
10.Tráng miệng
11.Trà đá, Khăn lạnh

1. Tôm ba rọi kho tộ
2. Canh chua cá biển (cá đục, cá nục,
cá bạc má, cá bã trầu, cá bóp)
3. Chả cá thác lác chiên
4. Hải sản xào chua ngọt
5. Mắm chưng + đậu rồng
6. Chả giò sửa hải sản
7. Lẩu thả (đặc sản Phan Thiết)
8. Salad trộn sốt Mayonnaise
9. Cơm niêu
10. Tráng miệng
11. Trà đá, Khăn lạnh

1. Cá biển kho tộ (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu, cá bóp)
2. Canh cua rau đây
3. Mắm chưng + đậu rồng
4. Thịt luộc + cà Pháo
5. Gỏi cá Mai (Đặc Sản Phan Thiết)
6. Ghẹ Hấp
7. Rau dền luộc
8. Salad trộn sốt Mayonnaise
9. Cơm Niêu
10. Tráng miệng
11.Trà đá, Khăn lạnh

Thực đơn phục vụ cho đoàn khách, tiện cho việc lựa chọn.

  • Giá: LIÊN HỆ
  • Nếu dùng cơm thường giảm 5k/người.
  • Có thể đổi món trong Sét menu
  • Mỗi món trong set ra 2 phần lớn
  • Gọi 0946.772.002     để đặt bàn

Click vào từng “tag” để xem chi tiết từng set

1. Tôm + ba rọi kho tộ
2. Canh chua cá biển (cá đục, cá nục,
cá bạc má, cá bã trầu, cá bóp)
3. Trứng chiên hào sữa
4. Thịt luộc + cà pháo
5. Gỏi cá Mai (Đặc Sản Phan Thiết)
6. Ghẹ Hấp
7. Rau muống xào tỏi
8. Salad trộn sốt Mayonnaise
9. Cơm niêu
10. Tráng miệng
11. Trà đá, Khăn lạnh

1. Cá biển kho tộ (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu, cá bóp)
2. Canh cải thịt bầm
3. Cá đục chiên mắm
4. Mắm chưng + đậu rồng
5. Rau muống xào tỏi
6. Lẩu Thả (đặc sản Phan Thiết)
7. Ghẹ Hấp
8. Salad trộn sốt Mayonnaise
9. Cơm niêu
10.Tráng miệng
11. Trà đá, Khăn lạnh

1. Cá biển kho tộ (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu, cá bóp)
2. Canh chua cá biển (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu, cá bóp)
3. Thịt luộc cà pháo
4. Mắm chưng + đậu rồng
5. Trứng chiên hành
6. Lẩu Thả (đặc sản Phan Thiết)
7. Ghẹ hấp
8. Salad trộn sốt Mayonnaise
9. Cơm niêu
10.Tráng miệng
11. Trà đá, Khăn lạnh

1. Cá biển kho tộ (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu, cá bóp)
2. Canh cua rau đây
3. Hải sản xào chua ngọt
4. Thịt luộc + cà pháo
5. Mực trứng hấp gừng
6. Ghẹ hấp
7. Dông nướng muối ớt (đặc sản Phan Thiết)
8. Salad trộn sốt Mayonnaise
9. Cơm Niêu
10.Tráng miệng
11.Trà đá, Khăn lạnh

1. Cá biển kho tộ (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu, cá bóp)
2. Canh chua cá biển (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu, cá bóp)
3. Hải sản xào chua ngọt
4. Thịt luộc + cà pháo
5. Chả giò sửa hải sản
6. Lẩu thả (đặc sản Phan Thiết)
7. Dông nướng muối ớt (đặc sản Phan Thiết)
8. Salad trộn sốt Mayonnaise
9. Cơm Niêu
10.Tráng miệng
11.Trà đá, Khăn lạnh

1. Cá biển kho tộ (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu, cá bóp)
2. Canh chua cá biển (cá đục, cá nục, cá bạc má, cá bã trầu, cá bóp)
3. Hải sản xào chua ngọt
4. Thịt luộc + cà pháo
5. Chả giò sửa hải sản
6. Gỏi cá Mai (đặc sản Phan Thiết)
7. Dông nướng muối ớt (đặc sản Phan Thiết)
8. Salad trộn sốt Mayonnaise
9. Cơm Niêu
10.Tráng miệng
11.Trà đá, Khăn lạnh

Gọi Đặt Bàn
Chỉ Đường